تصویر بخش طراحی گرافیکی چیه!

بخش طراحی گرافیکی چیه!


دنیای پر از ایده و خلاقیت برای شما
- ایده هــای خـاص بــرای بهتر نشـان دادن شما
- برند سازی با کمترین هزینه برای کسب و کار شما
- مشــاوره در امــور چـاپ و تبلیغـات مفیـد شما
- آمــاده ســازی طــرح هــای گـرافیکـی شمــا
- با ما در تبلیغات خود رقابت کنید
- با طرح و ایده های خاص همیشه بدرخشید

:: دنبال رقابت و خاص بودن بین هم صنف (شغل) خودت هستی بهت کمک میکنیم ::

خدمات ما

کارت ویزیت

کارت ویزیت ابزاریست کـه مـا برای بـرقـراری ارتبـاط و شناساندن خود و شرکتمان و کمپانی خود به دیگران برای ایجـاد روابط متقابل از آن استفاده میکنیم،طراحی کارت ویزیت اگر به خوبی انجام شود میتواند تاثیرات شگفتی روی کسب و کار ما داشته باشد باشد.

لوگو (برند)

هدف از طراحی لـوگو سرعت بخشیدن به ثبت و ماندگاری لـوگـو در ذهن هـا و دیده شدن بـــرند در مسیر دلخـواه صاحبان و مدیران تجارت ها می باشد. زمانی که مخاطبین بــا طـراحـی لـوگـویی جذاب رو بـه رو می شوند در زمان کوتاهی متوجه مفهوم کلی در طراحی آن می شوند کــه طــــرح و پیــــام لـوگــو را بـــــه خـاطـر میسپـارند.

جلد کتاب

جلد کتاب همان رویه ای است که برای محافظت و زیبایی هرچه بیشتر کتاب روی آن قرار می گیرد و به غیر از این منظور، جهت انعکاس اطلاعاتی از محتوای داخل کتاب، اطلاعاتی از نویسنده و ناشر و بسیاری اطلاعات دیگر که مرتبط با معرفی کتاب می باشد، به روی آن قرار می گیرد.

کاور آهنگ

اولین چیزی که یک هنرمند برای معرفی موسیقی و آلبوم جدید ارائه میدهد، کاور موزیک می باشد، در نتیجه طراحی کاور موزیک باید به گونه ای باشد که بتواند نظر مخاطبان و طرفداران خواننده را جذب کند. طراحی کاور موزیک نیز مانند هر طرح دیگر نیاز به رعایت اصول خاصی دارد.

بروشور

بروشور در واقع کتابچه هایی هستند که برای معرفی یک محصول یــا خدمـات یک شرکت توسط آن شرکت ارائه می شوند،داخـل بـروشور اطلاعـاتی در رابطه بـا محصول خدمـات یـا خـود شـرکت است، اما شرکت ها معمولاً از بروشور برای جذب مشتری و تبلیغات استفاده می کنند.

طرح های گرافیکی دیگر

کلمه طراحی در این عبارت بــه معنی رساندن پیـام مـورد نظر بـه روشی حرفه‌ای و هنرمندانه است، هدف طراحی گرافیکی، تولید محتوای تصویری برای مخاطب هدف است. عبارت طراحی گرافیک همچنین به معنی ارتباط تصویری و طراحی این ارتباط است.

مشتریان